Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
4 miejsce

Składka miesięczna już od 100zł

SPRAWDŹ

Nationale-Nederlanden - Sposób na przyszłość

 

 • Zabezpieczenie finansowe całej rodziny w przypadku śmierci oraz nieoczekiwanych zdarzeń.

 • Możliwość dodatkowego inwestowania i oszczędzania na przyszłość (IKZE i IKE).

 • Brak ukrytych opłat i przejrzysty podział na polisę ochronną i inwestycyjną.

 • Liczne zniżki oraz bonusy inwestycyjne.

 • Możliwość objęcia ochroną całej rodziny w ramach jednej polisy.

 • Możliwość regularnego oszczędzania i przeznaczenia kapitału na wybrane potrzeby.

 • Możliwość modyfikowania polisy w dowolnym momencie trwania umowy w zależności od zmian z życiu.

 • W przypadku wyboru pakietu umów dodatkowych usługi Assistance gratis.

 

Nationale-Nederlanden – Sposób na przyszłość

 

„Sposób na przyszłość” jest ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym zawieranym na co najmniej 10 lat, które może być dowolnie kształtowane przez ubezpieczonego w trakcie trwania umowy i rozszerzone na wszystkich członków rodziny.

 

    Kup tanie ubezpieczenie na życie

Zakres ubezpieczenia

 

Ubezpieczony sam określa zakres ochrony i ustala, jaka część składki jest przeznaczana na ochronę, a jaka na cele inwestycyjne. Ubezpieczony ma pełną swobodę przy wyborze funduszy inwestycyjnych i opracowaniu strategii inwestycyjnej. Ma też możliwość dostosowywania do swoich aktualnych możliwości finansowych wysokości składki i częstotliwości wpłat, a po 6 latach regularnego opłacania składek może wypłacać środki ze swojego rachunku i rachunku lokacyjnego.

 

Umowy dodatkowe

 

Polisa składa się z umowy głównej, obejmującej ubezpieczenie na życie, oraz 10 umów dodatkowych:

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;

 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego;

 • Na wypadek nowotworu ONA lub ON;

 • Na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów;

 • Pobyt w szpitalu lub operacja;

 • Na wypadek uszkodzenia ciała;

 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku;

 • Przejęcie opłacania składek;

 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy;

 • Poważne zachorowania dziecka.

Umowy dodatkowe zawierane są na 5 lat i zebrane w pakietach:

 • Dla Zdrowia (obejmuje ubezpieczenie na wypadek nowotworu, poważnego zachorowania, operacji i hospitalizacji),

 • Na wszelki wypadek (obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa lub trwałego uszkodzenia ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego),

 • Dla Dziecka (obejmuje ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do samodzielnego życia, poważnego zachorowanie dziecka, operacji i hospitalizacji).

Pakiety można dokupić w trakcie trwania umowy w pakietach, uzyskując atrakcyjne zniżki, w zależności od wybranego wariantu. Pakiety premiowane są zniżkami od 5% do 15%, a przy zakupie dowolnego pakietu Ubezpieczony otrzymuje pakiet Assistance na okoliczność wypadku i choroby całkowicie gratis. Obejmuje on m.in. wizytę u lekarza, pomoc pielęgniarki, organizację procesu rehabilitacji oraz całodobową infolinię medyczną. Jeśli podczas 5-letniego trwania umowy dodatkowej ubezpieczony nie ulegnie wypadkowi, otrzymuje 5% dodatkowej zniżki za cały pakiet na kolejny okres obowiązywania pakietu.

 

Ubezpieczeniem można objąć całą rodzinę – maksymalnie 10 osób, a każda może mieć inny zakres ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy można dowolnie włączać lub wyłączać osoby objęte ubezpieczeniem. Obejmując polisą co najmniej 2 osoby, ubezpieczony uzyska zniżkę w wysokości 10%.

 

Inwestowanie

 

Ubezpieczony samodzielnie określa, jaka część składki przeznaczona jest na inwestowanie i jaki ma być jej podział pomiędzy fundusze. W trakcie trwanie umowy można w dowolnym momencie zmienić swój sposób inwestowania i całkowicie bezpłatnie przenieść zgromadzone środki z jednego funduszu na drugi. Jeśli Ubezpieczony przez 6 lat regularnie wpłacał na część inwestycyjna nie mniej niż 400 zł miesięcznie i zebrał kwotę nie mniejszą niż wskazana w Tabeli opłat i limitów, do każdej wpłaconej przez niego składki dokładany jest bonus inwestycyjny w postaci 1% składki. Po drugim roku regularnego i terminowego opłacania składek można wstrzymać inwestowanie na rok i opłacać jedynie składkę za ochronę ubezpieczeniową. Można też całkowicie zaprzestać opłacanie składek, a wówczas składka za ochronę będzie pokrywana ze środków zgromadzonych na rachunku głównym lub rachunku lokacyjnym. Na rachunek lokacyjny można w każdej chwili wpłacać i wypłacać dowolną wysokość środków w zależności od aktualnych możliwości finansowych.

Odkładanie na emeryturę

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) umożliwiają odkładania pieniędzy na przyszłość i skorzystanie z preferencji podatkowych. Dzięki IKZE można obniżyć PIT, odliczając dokonane w danym roku wpłaty od podstawy opodatkowania. Dzięki IKE można skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych i zachować 19% zysków z inwestowania środków emerytalnych. Ubezpieczony sam decyduje, w jakie fundusze będą inwestowane jego środki gromadzone na IKZE lub IKE. Gromadzone środki w razie jego śmierci trafiają do wyznaczonych spadkobierców bez obciążenia podatkiem od spadków i darowizn. 

O firmie

 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Zabezpiecza przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich. Firma inicjuje również działania, których celem jest kształtowanie pozytywnych nawyków wpływających na poprawę ludzkiego życia. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest częścią NN Group N.V., która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami. Jest jednym z czołowych ubezpieczycieli w Polsce.

 

Źródło: Nationale-Nederlanden

 

9.64
ocena:
wspaniały
22
klientów wykupiło
w tym tygodniu