Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
8 miejsce

Składka miesięczna już od 80zł

SPRAWDŹ

Generali - ProFamilia

 • Składka ubezpieczeniowa już od 70 zł miesięcznie.
 • Możliwość kształtowania polisy w trakcie jej trwania poprzez zmianę sumy ubezpieczenia i zakresu umów dodatkowych.
 • Do wyboru aż 22 umowy dodatkowe, między innymi produkty zabezpieczenia emerytalnego IKE i IKZE.
 • Dodatkowa suma ubezpieczenia od drugiej rocznicy polisy.
 • W razie problemów finansowych możliwość zmiany sumy ubezpieczenia.
 • Możliwość zainwestowania części składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, dzięki czemu zwiększysz swój kapitał na przyszłość.

ProFamilia jest polisą ochronno-inwestycyjną oferowaną przez towarzystwo Generali, która ma za zadanie objąć kompleksową ochroną Ubezpieczonego i całą jego rodzinę oraz zapewnić mu zróżnicowane narzędzia do inwestowania w godną emeryturę.

Umowę można zawrzeć w wieku 15-70 lat, a czas jej trwania jest nieokreślony – rokrocznie umowa jest automatycznie przedłużana i od Klienta zależy, kiedy ją przerwie. W momencie podpisywania polisy ubezpieczony określa sumę ubezpieczenia, ale potem w trakcie trwania umowy może ją zmieniać raz do roku w ramach jednakowej składki. Należy jednak pamiętać, że zmniejszając sumę ubezpieczenia, zmniejszamy zakres ochronny polisy, sprawiając, że kosztem ochrony staje się ona polisa oszczędnościową. Możliwość wpływu na sumę ubezpieczenia przydaje się jednak w momentach problemów finansowych lub wtedy, gdy nasza sytuacja finansowa uległa znaczącej poprawie.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana w systemie rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym. Ubezpieczony może zmienić sposób płacenia składek w trakcie trwania umowy lub czasowo je zawiesić, przekształcając umowę w ubezpieczenie bezskładkowe. W każdym roku trwania polisy może również podwyższyć sumę ubezpieczenia i składkę o wskaźnik indeksacji.

 

    Kup tanie ubezpieczenie na życie

Fundusze inwestycyjneUmowa Generali ProFamilia posiada możliwość inwestowania w 8 funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego:

 • Fundusz Mieszany;
 • Fundusz Obligacji;
 • Fundusz Agresywny;
 • Fundusz Gwarantowany;
 • Fundusz Lokacyjny.

Ubezpieczony sam ustala, w które ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zamierza zainwestować i jaką strategię inwestycyjną przyjmie. Musi jednak liczyć się z ryzykiem inwestycyjnym, zwłaszcza inwestując w Fundusz Agresywny.

Poza inwestowanie w fundusze w ramach polisy ubezpieczyciel może inwestować w indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Celem obu kont jest gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę.

Umowy dodatkowe

W ramach umowy ubezpieczenia Generali ProFamilia możliwe jest rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe:

 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (do 40 chorób w pakiecie rozszerzonym),
 • ubezpieczenie na wypadek poważnej operacji,
 • ubezpieczenie na wypadek zabiegu specjalistycznego,
 • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu,
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej,
 • ubezpieczenie na wypadek rehabilitacji w wyniku pobytu w szpitalu,
 • refundacja kosztów wizyty u lekarza specjalisty,
 • Assistance,
 • Pakiet dla Dziecka.

Wyłączenia

Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczonemu wypłaty środków, jeśli nieszczęśliwy wypadek był konsekwencją:

 • Niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego;
 • Spożycia alkoholu;
 • Spożycia środków odurzających;
 • Wypadku lotniczego na pokładzie samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych;
 • Prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień;
 • Uprawiania sportów niebezpiecznych (baloniarstwa, paralotniarstwa, spaleologii, skoków do wody i na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu itp.).

 

O Generali

Generali to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1831 w Trieście w ówczesnym Cesarstwie Austriackim, działająca w sektorze ubezpieczeniowym, inwestycyjnym i nieruchomości. Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa od roku 1837, kiedy to powstały pierwsze oddziały towarzystwa. Firma stawia na długookresową współpracę z klientami i dbałość o to, co najważniejsze, czyli życie i rozwój.

Źródło: Generali

9.58
ocena:
wspaniały
12
klientów wykupiło
w tym tygodniu