Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
1 miejsce

Składka miesięczna już od 90zł

SPRAWDŹ

AXA - Plan elastyczny

 

 • Sam ustalasz okres trwania polisy oraz jej zakres.

 • Zabezpieczasz finansowo rodzinę na wypadek Twojej śmierci.

 • W ramach umów dodatkowych świadczenia otrzymujesz także w przypadku poważnej choroby, nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu.

 • Możesz dostosowywać polisę do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych w zależności od aktualnej sytuacji życiowej.

 • Polisa poza swoją funkcją ochronną umożliwia Ci inwestowanie części składki w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

 • Możesz samodzielnie stworzyć twój portfel inwestycyjny i wybrać strategię inwestowania.

 • Poprzez konto on-line kontrolujesz wartość zgromadzonych środków oraz składasz dyspozycje zmiany alokacji i konwersji składek.

 • Masz do dyspozycji bogaty pakiet usług Assistance (AXA24).

 • Bezpłatne ubezpieczenia od NNW dla dzieci w ramach Karty Dużej Rodziny.

 

Dla kogo przeznaczony jest Plan Elastyczny?

Plan Elastyczny to polisa ochronno-inwestycyjna, która służy zabezpieczeniu finansowemu osób wskazanych przez Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, ale może być rozszerzona o ochronę Ubezpieczonego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z jego udziałem (choroba, nieszczęśliwy wypadek itp.). Jednocześnie daje mu możliwość długoterminowego inwestowania pieniędzy w ramach samodzielnie obranej strategii inwestycyjnej lub poprzez wybór tzw. portfeli modelowych, pozostawiając zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi specjalistom z UFK. Lista UFK, w których można inwestować w ramach Planu Elastycznego, jest dostępna w Wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz na stronie Ubezpieczyciela .

    Kup tanie ubezpieczenie na życie

Umowa ma charakter długoterminowy i zawierana jest na czas nieokreślony. Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych ochroną swoich bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub problemów z jego zdrowiem. Jednocześnie Plan Elastyczny skierowany jest do osób zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem w UFK (rekomendowany minimalny czas trwania polisy to 10 lat). Wydłużony horyzont inwestycyjny wynika ze specyfiki inwestowania, im jest ono dłuższe, tym większa szansa na osiągnięcie zamierzonych celów. Elastyczność tego rozwiązania umożliwia dopasowanie polisy do zmieniających się potrzeb w zakresie zabezpieczenia finansowego.

Inwestowanie środków 

Plan Elastyczny zapewnia Ubezpieczonemu dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK oraz możliwość inwestowania środków finansowych w ramach samodzielnie wybranej strategii inwestycyjnej dopasowanej do własnych potrzeb i na własną odpowiedzialność. Profile ryzyka prezentowane są w wykazach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ubezpieczony ma do wyboru:

 • 4 gotowe portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka.

 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI),

 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Ubezpieczony może inwestować dodatkowe środki finansowe w zależności od swoich aktualnych możliwości finansowych, a podczas trwania umowy ma prawo zmienić swoją strategię inwestycyjną poprzez zmianę uprzednio wybranych UFK lub przenoszenie środków pomiędzy UFK.

Uwaga:

 • polisa Plan Elastyczny nie działa jak lokata czy konto oszczędnościowe i wymaga regularnych wpłat;

 • każde inwestowanie jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi Ubezpieczony;

 • wcześniejsza wypłata środków przed terminem wyznaczonym w polisie łączy się z ich częściową utratą z tytułu opłat.

Korzyści

 • możliwość ochrony życia i zdrowia oraz inwestowania wpłacanej składki w ramach jednej polisy,

 • czas i zakres ochrony dopasowane do indywidualnych potrzeb,

 • zapewnienie ochrony finansowej bliskim na wypadek śmierci Ubezpieczonego,

 • zapewnienie Ubezpieczonemu i jego bliskim świadczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. poważna choroba, kalectwo, niezdolność do pracy, hospitalizacja),

 • dostęp do bogatej oferty usług assistance (AXA24),

 • dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK i możliwość samodzielnego opracowania strategii inwestycyjnej,

 • możliwość zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistom z AXA TFI,

 • możliwość kontrolowania wartości zgromadzonych środków oraz alokacji i konwersji składek poprzez konto on-line.

Umowy dodatkowe

Umowy dodatkowe rozszerzają zakres ochrony Ubezpieczyciela wynikający z umowy głównej. Ubezpieczony sam decyduje, jaki zakres ochrony jest dla niego najkorzystniejszy.
Umowy dodatkowe w ramach polisy Plan Elastyczny obejmują m.in. następujące zdarzenia:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 • trwały uszczerbek i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 • inwalidztwo i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 • osierocenie dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 • poważne zachorowanie (np. udar, zawał),

 • rozpoznanie nowotworu (Pomoc na Raka – trzy warianty),

 • Druga Opinia Medyczna eksperta w razie zachorowania i zaplanowanie leczenia,

 • hospitalizacja,

 • operacja medyczna,

 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek. 

Wypłata świadczeń

a) świadczenia ochronne

W  przypadku śmierci Ubezpieczonego AXA wypłaca Uposażonemu sumę ubezpieczenia powiększoną o wartość dodatkową polisy lub wartość podstawowej polisy powiększoną o wartość dodatkową – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez zawarcie umów dodatkowych wypłacane są świadczenia na warunkach i w wysokości wynikających z postanowień tych umów dodatkowych.

b) świadczenia inwestycyjne

W czasie obowiązywania umowy Ubezpieczonemu przysługują następujące rodzaje świadczeń o charakterze inwestycyjnym:

 • wypłata wartości dodatkowej polisy,

 • wypłata części wartości dodatkowej polisy,

 • wypłata części wartości podstawowej polisy.

W przypadku rozwiązania podstawowej umowy ubezpieczenia z przyczyn innych niż śmierć Ubezpieczonego wypłacana jest wartość wykupu stanowiąca całość środków zgromadzonych na rachunkach podstawowym i dodatkowym, pomniejszona o opłatę dystrybucyjną (250 zł). 

O AXA

AXA to jeden z największych światowych ubezpieczycieli i lider w zarządzaniu aktywami. Na polskim rynku ubezpieczeń jest obecna od 2006 roku, obecnie ma 3,7% udziału w rynku, zajmując 8. miejsce. Oferuje ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, turystyczne, majątkowe, komunikacyjne, wypadkowe, a także otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami i ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji.

Źródło: Axa

 

9.88
ocena:
wspaniały
68
klientów wykupiło
w tym tygodniu