Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
2 miejsce

Składka miesięczna już od 90zł

SPRAWDŹ

AVIVA - Nowa perspektywa

 

 • Możliwość decydowania, jaka część składki idzie na ochronę, a jaka na inwestycję;

 • Dzięki formule Smart – im większa liczba umów dodatkowych i szerszy zakres ochrony, tym niższe stawki;

 • Możliwość oszczędzania na przyszłość dzięki 13 ubezpieczeniowym funduszom kapitałowym i wpłacania dodatkowych środków na rachunki dedykowane;

 • Nawet do 800 tys. zł na leczenie w razie poważnego zachorowania;

 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach pakietu „Bądź zdrów”;

 • Rekompensata za utracone dochody w przypadku hospitalizacji;

 • Rekompensata nawet do 800 tys. zł w razie niezdolności do pracy;

 • 3 rodzaje ubezpieczeń wypadkowych;

 • Powtórna opinia lekarska światowej klasy specjalistów oraz bogaty pakiet usług Assistance.

 

Aviva Nowa Perspektywa to polisa ochronno-inwestycyjna, pozwalająca ubezpieczyć życie i zdrowie nie tylko swoje, ale również pozostałych członków rodziny, a równocześnie aktywnie inwestować. Przeznaczona jest dla osób, które chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich i chronić ich zdrowie, ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy, hospitalizacji czy ciężkiej choroby, a dodatkowo zgromadzić kapitał na przyszłą emeryturę bądź start w dorosłość swoich dzieci.

    Kup tanie ubezpieczenie na życie

Umowa ubezpieczenia ma charakter długoterminowy, zawierana jest na czas nieokreślony i kończy się z chwilą śmierci Ubezpieczonego albo wypłaty wszystkich zgromadzonych środków. Rekomendowany przez Ubezpieczyciela okres trwania polisy to 10 lat, co wynika ze specyfiki inwestowania – dłuższa perspektywa czasowa ułatwia osiągnięcie oczekiwanych zysków, które nie są wtedy tak zależne od ryzyka inwestycyjnego.

Umowy dodatkowe (wypadkowe i zdrowotne) zawierane są na rok, z możliwością automatycznego przedłużenia, jeśli Ubezpieczony spełnia warunek wieku. Ubezpieczony sam ustala sumę ubezpieczenia oraz zakres, dobierając do indywidualnych potrzeb pakiet umów dodatkowych. Sam również decyduje, jaka część składki jest przeznaczona na ochronę (wariant ochronny), a jaka na gromadzenie kapitału na przyszłość (wariant ochronno-inwestycyjny).

Korzyści

 • możliwość dopasowania polisy do aktualnej sytuacji rodzinnej i finansowej Ubezpieczonego,

 • dzięki formule Smart możliwość obniżenia stawek wraz ze wzrostem liczby umów dodatkowych,

 • nawet do 800 tys. na leczenie i spłatę kredytów,

 • prywatna opieka medyczna dla całej rodziny,

 • powtórna opinia lekarska zagranicznych specjalistów,

 • rekompensata za utracone w czasie hospitalizacji dochody i do 10 000 zł na leki,

 • wsparcie finansowe na eliminację skutków nieszczęśliwych wypadków,

 • 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i specjalne rachunki dedykowane.

 

Fundusze Kapitałowe

Aviva oferuje 13 funduszy kapitałowych o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego oraz możliwych do osiągnięcia zyskach. Poziom bezpieczeństwa inwestycji w poszczególnych funduszach:

 • Gwarancji Zysku – Wysoki.

 • Gwarantowany – Wysoki (ryzyko inwestycyjne nie istnieje).

 • Pieniężny – Bardzo wysoki.

 • Dłużny Aktywnej Selekcji – Okresowo obniżony.

 • Stabilnego Wzrostu – Wysoki.

 • Stabilny Aktywnej Selekcji – Średni.

 • Zrównoważony – Obniżony.

 • Zrównoważony – Aktywnej Selekcji – Obniżony.

 • Międzynarodowy – Niski.

 • Spółek Dywidendowych – Niski.

 • Akcji – Niski.

 • Dynamiczny – Niski.

 • Dynamiczny Aktywnej Selekcji – Niski.

Ubezpieczony sam wybiera fundusze, na których jednostki będą przeliczane jego składki oraz ich proporcjonalny udział w alokowanej składce. Wybór dotyczy składki regularnej z tytułu głównej umowy ubezpieczenia oraz składek przeznaczonych na rachunki dedykowane. Towarzystwo AVIVA ustala maksymalną wysokość składki, jaka może być alokowana na Funduszu Gwarantowanym. W czasie trwania umowy Ubezpieczony może wnioskować o zmianę funduszy z zastrzeżeniem, że w wyniku przeliczenia nie może wzrosnąć suma jednostek w Funduszu Gwarantowanym.

Uwaga!

 • inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie jest formą oszczędzania i wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi Ubezpieczony;

 • wcześniejsza wypłata środków zgromadzonych w polisie łączy się z ich częściową utratą z tytułu opłat. Ubezpieczony może wypłacić część wartości rachunku podstawowego lub cześć wartości rachunków dedykowanych dopiero po 3 latach obowiązywania polisy pod warunkiem regularnego opłacania składek.

Umowy dodatkowe

W ramach podstawowego ubezpieczenia na życie można zawrzeć umowy dodatkowe, które zapewnią kompleksową ochronę dla całej rodziny. Dzięki formule Smart wraz ze wzrostem liczby umów dodatkowych obniżeniu ulega wysokość poszczególnych składek. Towarzystwo przewiduje atrakcyjne bonusy, gdy ubezpieczeniem objęta jest cała rodzina.

Aviva oferuje pakiety wypadkowe i zdrowotne:

Poważne zachorowanie. Wypłata odszkodowania w razie wystąpienia poważnego zachorowania udokumentowanego przez lekarzy – polisa obejmuje 40 chorób w wersji dla dorosłych lub 8 w wersji dla dzieci.

Na zdrowie. Polisa obejmująca ochroną leczenie w szpitalu/placówce chirurgii jednego dnia.

Niezdolność do pracy. Ochrona w razie całkowitej niezdolności do pracy, trwającej nieprzerwanie przez 12 miesięcy oraz mającej charakter trwały i nieodwracalny.

Ubezpieczenie składki. Przejęcie przez Ubezpieczyciela obowiązku opłacania składek w razie całkowitej niezdolności do pracy przez Ubezpieczonego (zgodnej z jego wykształceniem bądź ukończonymi kursami zawodowymi), trwającej nieprzerwanie przez 6 miesięcy.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wypłata świadczenia w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wypłata świadczenia w razie kalectwa nabytego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Na wypadek. Wypłata odszkodowania za skutki nieszczęśliwych wypadków, takie jak: śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu, koszty rehabilitacji.

Mediservice. Powtórna opinia lekarska światowej klasy specjalistów i bogaty pakiet usług Assistance.

Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”. Abonament medyczny dla Ubezpieczonego i jego rodziny (opieka lekarzy specjalistów oraz dostęp do badań diagnostycznych) w prywatnych placówkach medycznych. 

Wypłata świadczeń

Wypłata świadczeń następuje w dwóch wypadkach:

 • w ramach umowy głównej – z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacana jest suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 103 % wartości środków na rachunku podstawowym. Może być ona powiększona o wartość środków zgromadzonych na rachunkach dedykowanych lub pomniejszona o zadłużenie wynikające z nieopłacenia składek za umowy dodatkowe.

 • świadczenia gwarantowane w ramach umów dodatkowych, dla Głównego Ubezpieczonego, jego partnera i/lub dzieci. 

O Aviva

Grupa Aviva działa w Polsce od 1992 roku, dawniej pod nazwą Commercial Union. Jej najważniejszym obszarem działalności są indywidualne ubezpieczenia na życie i inwestowanie w fundusze długoterminowe. W jej ofercie są również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

 Źródło: Aviva

 

 

9.67
ocena:
wspaniały
27
klientów wykupiło
w tym tygodniu