Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
5 miejsce

Składka miesięczna już od 100zł

SPRAWDŹ

Aegon - Program na życie

 

 • Zapewnienie bezpieczeństwa Twoim bliskim na wypadek Twojej śmierci.

 • Ochrona obejmuje Twoje życie i zdrowie.

 • Możliwość inwestowania i pomnażania kapitału.

 • Gwarantowana wysokość świadczenia już od pierwszego dnia od podpisania umowy.

 • W razie rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania, wartość kapitału w każdym roku jest podana w polisie.

 • Możesz inwestować samodzielnie lub wybrać gotową strategię.

 • Masz do oferty 100 funduszy, różnicujących Twój portfel inwestycyjny, którym zarządzasz online.

 • Sam decydujesz, na jaki okres podpisujesz umowę ubezpieczenia.

 

Aegon – Program na życie


„Program na Życie” to polisa ochronno-inwestycyjną na życie i dożycie z gwarancją kapitału na przyszłość. Zapewnia ochronę ubezpieczonego i jego bliskich oraz możliwość inwestowania środków finansowych. Gwarantuje Ubezpieczonemu wypłatę środków, gdy dożyje on końca obowiązywania polisy, lub w razie jego śmierci wypłatę odszkodowania oraz zgromadzonego kapitału osobom wskazanym w polisie.

    Kup tanie ubezpieczenie na życie

Umowa może być zawarta na okres 5, 10, 15 lub 20 lat. W razie konieczności rezygnacji z umowy przed wyznaczonym terminem w polisie podawana jest wartość wypłaty kapitału w każdym roku jest trwania. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki – raz w miesiącu lub raz na rok. Umowę ubezpieczeniową można zawrzeć od 18. do 61. roku życia, a ubezpieczeniem można być objętym do 70. roku życia. 

 

Moduły do wyboru

 

„Program na życie” składa się z dwóch modułów. Moduł kapitałowy pozwala zabezpieczyć kapitał na przyszłość i chroni na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Moduł ochronny dodatkowo zabezpiecza go na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych:

 

 • całkowitej i trwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,

 • operacji medycznej,

 • poważnego zachorowania,

 • przejęcia opłacania składek na wypadek całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, (zaliczane do Ryzyk Zdrowotnych),

 • trwałego inwalidztwa spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem,
  całkowitej i trwałej niezdolności do pracy spowodowanej Nieszczęśliwym Wypadkiem,

 • pobytu w szpitalu spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem,

 • śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym Wypadkiem,

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem, (zaliczane do Ryzyk Wypadkowych).

 

Ochrona obejmuje 10 poważnych zachorowań w wariancie Komfort (m.in. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niezłośliwy guz mózgu, przeszczep narządów, utrata wzroku i słuchu, oparzenia) oraz 30 chorób w wariancie Komfort plus (w tym choroba Alzheimera i Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraliż, utrata mowy itp.), 100 operacji w wariancie Komfort i ponad 385 operacji medycznych w wariancie Komfort plus, trwałe inwalidztwa i pobyt w szpitalu. Zakres tej ochrony można dowolnie rozszerzyć, by w pełni dopasować ją do swoich potrzeb.

 

 

Wyłączenia

 

Ubezpieczyciel wymienił w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zdarzenia, w razie wystąpienia których może odmówić wypłaty odszkodowania. Należą do nich sytuacje, kiedy do śmierci doszło w następstwie:

 

 • działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego;

 • czynnego, dobrowolnego udziału w Aktach Przemocy, aktach terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach, rebeliach;

 • wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, który nie należał do koncesjonowanego przewoźnika lotniczego, jeśli Ubezpieczony znajdował się na pokładzie tego statku;

 • wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, na którego pokładzie znajdował się Ubezpieczony, jeżeli należał do przewoźnika wskazanego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty;

 • popełnienia albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;

 • uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia spowodowanego samookaleczeniem albo usiłowaniem samobójstwa albo okaleczeniem na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;

 • pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków lub innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza lub został zastosowany przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza;

 • zakażenia wirusem HIV lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS);

 • zaburzeń lub chorób psychicznych.

O firmie

 

Aegon działa w Polsce od 1999 r. w ramach czterech spółek. Ubezpieczeniami na życie zajmuje się Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, funkcjonuje pod tą nazwą od 7 grudnia 2005 r. Na świecie firma obsługuje 40 mln klientów w 20 krajach. Działalność Aegon skupia się na ubezpieczeniach na życie oraz produktach emerytalnych, oszczędnościowych i inwestycyjnych. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych; prowadzi także ograniczoną działalność bankową.

 

Źródło: Aegon

 

9.63
ocena:
wspaniały
21
klientów wykupiło
w tym tygodniu